TPTL 2019

TEAMS

Group-a

Trivandrum Tigers

Owner : Govind Krishnakumar

Captain : Govind Krishnakumar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dr. Anand

Padmakumar C. T.

Jose Abraham

31

56

56

Ajaikumar. A

Abraham Thomas

Govind Krishnakumar

59

67

69

78

Thomas Mathew

Geotrans Regals

Owner : Sudeep KV

Captain : Sanjaikumar. A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aji P. L.

Sudeep KV

Maheshkumar. S

44

45

48

Sanjaikumar. A

John Mathai IAS

Pillai K. K.

57

73

81

BP Slammers

Owner : Binu Puroshotaman

Captain : Ramkishor. B (Col)

1.

43

Jinu M. John

2.

48

Shaji. M

3.

52

Santhosh. V (Dr)

4.

5.

6.

54

Ramkishore. B (Col.)

54

Mahesh Iyer

54

Jayprakash. R

7.

8.

Ajith Radhakrishnan

59

66

Mathew K. N.

TVS

Owner : Kathiresh KS

Captain : Krishnakumar M. S.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Krishnakumar M. S.

Anilkumar S. R.

Sureshkumar. B

40

49

55

Kathiresh KS

Roy A. J.

John Lean

55

56

56

73

Menon N. T.

group-b

FIFA Ace Kickers

Captain : Najeem

Owner : Najeem

1.

2.

3.

Suresh C. H.

Praveen S. Kumar

Reji Varghese

5.

4.

6.

7.

Rufus  Joseph

Krishnakumar T. V.

Najeem

Ranjit Mathew.K

44

55

49

56

55

58

67

Shanja Acers

Owner : Shamim

Captain : Santosh Koshi

1.

2.

3.

4.

Anand George

Rakesh Ravindran

Roopesh Alora

Sajit Lathif

5.

Santhosh Koshy

6.

Sivasankar.R

7.

Sudhir. B

8.

Sreejith R. Nair

10.

9.

Madhu Ganesh

Anand Kumar

11.

Sreekumar. K

12.

Kurup V. U.

13.

Radhakrishnan.V (Prof.)

26

37

42

44

44

47

50

52

54

59

55

60

79

G Sand Raptors

Owner : Kuriakose

Captain : Kuriakose

1.

2.

3.

4.

5.

Thomas Jacob

Kuriakose

Lakshminarayan. R

George Mathew. C

Rajeev. S

6.

Krishnamoorthy. H

7.

Pramod P. S. (Dr)

36

43

44

63

65

67

52

TIPL Advantage

Captain : Kumaraswami.M.D.S

Owner : Benoy TT George

1.

2.

3.

5.

4.

Vineeth Govind

Priesh. P

Nizamudeen. S

Kumaraswamy M.D.S.

Sureshan Koilerian

6.

Sathish Kumar

7.

Rama Iyer. N

8.

Koshy T. C.

31

57

40

60

73

65

77

80

© 2019  The Trivandrum Tennis Club