TPTL 2019

TEAMS

Group-a

Trivandrum Tigers

Owner : Govind Krishnakumar

Captain : Govind Krishnakumar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dr. Anand

Padmakumar C. T.

Jose Abraham

31

56

56

Ajaikumar. A

Abraham Thomas

Govind Krishnakumar

59

67

69

78

Thomas Mathew

Geotrans Regals

Owner : Sudeep KV

Captain : Sanjaikumar. A

1.

Aji P. L.

44

2.

Sudeep KV

45

3.

Maheshkumar. S

48

4.

5.

6.

Sanjaikumar. A

57

John Mathai IAS

73

Pillai K. K.

81

BP Slammers

Owner : Binu Puroshotaman

Captain : Ramkishor. B (Col)

1.

43

Jinu M. John

2.

48

Shaji. M

3.

52

Santhosh. V (Dr)

4.

54

Ramkishore. B (Col.)

5.

54

Mahesh Iyer

6.

54

Jayprakash. R

7.

Ajith Radhakrishnan

59

8.

66

Mathew K. N.

TVS

Owner : Kathiresh KS

Captain : Krishnakumar M. S.

1.

Krishnakumar M. S.

40

2.

Anilkumar S. R.

49

3.

Sureshkumar. B

55

4.

5.

6.

Kathiresh KS

55

Roy A. J.

56

John Lean

56

7.

73

Menon N. T.

group-b

FIFA Ace Kickers

Captain : Najeem

Owner : Najeem

1.

Praveen S. Kumar

2.

Suresh C. H.

3.

Reji Varghese

4.

Rufus  Joseph

5.

Krishnakumar T. V.

6.

7.

Najeem

Ranjit Mathew.K

44

49

55

55

56

58

67

Shanja Acers

Owner : Shamim

Captain : Santosh Koshi

1.

Anand George

2.

Rakesh Ravindran

3.

Roopesh Alora

4.

Sajit Lathif

5.

Santhosh Koshy

6.

Sivasankar.R

7.

Sudhir. B

8.

Sreejith R. Nair

9.

Madhu Ganesh

10.

Anand Kumar

11.

Sreekumar. K

12.

Kurup V. U.

13.

Radhakrishnan.V (Prof.)

26

37

42

44

44

47

50

52

54

55

59

60

79

G Sand Raptors

Owner : Kuriakose

Captain : Kuriakose

1.

Thomas Jacob

2.

Kuriakose

3.

Lakshminarayan. R

4.

George Mathew. C

5.

Rajeev. S

6.

Krishnamoorthy. H

7.

Pramod P. S. (Dr)

36

43

44

63

65

67

52

TIPL Advantage

Captain : Kumaraswami.M.D.S

Owner : Benoy TT George

1.

Priesh. P

2.

Vineeth Govind

3.

Nizamudeen. S

4.

Kumaraswamy M.D.S.

5.

Sureshan Koilerian

6.

Sathish Kumar

7.

Rama Iyer. N

8.

Koshy T. C.

31

40

57

60

65

73

77

80

© 2019  The Trivandrum Tennis Club